Bogata oferta badań kryminalistycznych

Jeśli szukasz godnej zaufania, rzetelnej placówki zajmującej się profesjonalnymi analizami kryminalistycznymi, zapoznaj się z bogatą ofertą Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks z Poznania, która zamieszona jest na stronie internetowej placówki http://www.analityks.com.pl/oferta . Omawiany Instytut Ekspertyz oferuje interdyscyplinarne – kolegialne ekspertyzy i kryminalistyczne badania laboratoryjne. Zakres wykonywanych badań i sporządzanych opinii jest niezwykle szeroki – w laboratoriach przeprowadzane są m.in. fizykochemiczne między innymi wnikliwe badania wieku dokumentów i podpisów.