Badanie USG Doppler w Poznaniu

Takie postępowanie pozwala uchronić przed poważnymi chorobami. USG Doppler wykonywane w Poznaniu w poradni Ars Medic pozwala ocenić przepływ krwi w żyłach i tętnicach. Istotą badania są zmiany długości fal ultradźwiękowych, które odbijają się od krwinek. Dzięki wykorzystaniu tego zjawiska można wykryć pojawienie się ewentualnych zakrzepów, które są niebezpieczne dla życia. Dzięki USG Dopplera możliwe jest wczesne wykrycie problemu i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Uchroń się przed zawałem serca bądź udarem mózgu decydując się na przeprowadzenie USG. Koszt to 100zł. Badania wykonywane są we wtorki, środy i piątki.